Škola Cross Border >> Úvodní stránka


Škola Cross Border


Škola Cross Border: Regionální umění a historie v přeshraniční perspektivě

Projekt "Škola Cross Border: Regionální umění a historie v přeshraniční perspektivě" má za cíl přiblížit žákům/žákyním ve věku od 6 do 14 let příhraniční prostor, jeho kulturu a historická propojení regionů jižní Čechy a Horní Rakousko. K dispozici je sedm pracovních listů, na první čtyři navíc navazuje "přeshraniční" hra, která procvičuje a prohlubuje získané informace. Všechny materiály jsou zdarma.

Více...


Zprostředkování kultury Cross Border - nabídka pro jihočeské a hornorakouské školy

Zprostředkovací koncepce ACCC jsou důležitou součástí projektu "Škola Cross Border ". Jejím cílem je doprovázet školy z Horního Rakouska a jižních Čech oblastí přeshraničního a vícejazyčného poznávání. Nejprve vzniklo sedm pracovních listů a doplňková hra. Jako mimoškolní doplněk vznikly ve spolupráci s OÖ Landesmuseen a Museem Fotoatelier Seidel v Českém Krumlově nabídky zprostředkování kultury pro děti ve věku 6-10 a 10-14 let.

Více...
Tisková verze