Praktické informace >> Úvodní stránka


Praktické informace


Kulturní servis

ACCC pomáhá aktivně a bezplatně pomoci při zprostředkování kontaktů za hranice, podílet se na vedení projektů, může prostřednictvím kratších překladů podpořit překonání jazykových bariér. ACCC také ráda pomůže při zajišťování kontaktů s médií.

Více...


Recept na úspěšný projekt

Tipy na realizaci přeshraničních kulturních projektů v jihočesko-hornorakouském hraničním prostoru

Více...


Práce s veřejností v přeshraničních kulturních projektech v jižních Čechách a Horním Rakousku

V této rubrice najdete praktické tipy na úspěšnou přeshraniční práci s veřejností při kulturních akcích, mimo jiné informace a kontakty potřebných rakouských i českých novin a časopisů.
Zobrazit seznam

Finanční zdroje pro přeshraniční kulturní projekty v jižních Čechách a Horním Rakousku

V této rubrice najdete odkazy na potřebné finanční zdroje v Rakousku a v Česku.
Zobrazit seznam

Kontaktní sítě, informační kanceláře, internetové portály

V této rubrice najdete odkazy na kontaktní sítě, informační kanceláře a jiné internetové portály.

Více...


Praktická příručka ACCC o financování a finančním managementu přeshraničních kukturních projektů

"Praktická příručka ACCC o financování a finančním managementu přeshraničních kukturních projektů" představuje zhruba 50 cest a programů podpory na obou stranách hranice.

Více...


Příručka ACCC o mediích pro rakousko českou kulturní výměnu

Dvoujazyčná příručka ACCC poskytuje přistup k mediální krajině České Republiky a Rakouska.

Více...
Tisková verze