Vítejte >> Úvodní stránka


Vítejte na česko-rakouské kulturní databance

Úkolem databanky pro kulturní spolupráci a výměnu je systematicky shromažďovat a uveřejňovat dvojjazyčně (česky a německy) psané informace o umělcích, uměleckých organizacích, festivalech a dalších kulturních aktivitách v regionu jižní Čechy - Horní Rakousko, a usnadnit tak navazování kontaktů mezi umělci a kulturními zařízeními z obou zemí.
Databanka bude vystavena od roku 2006 na webové stránce ACCC.

Umělci, umělecké skupiny, kulturní zařízení, organizátoři a iniciativy z jižních Čech a Horního Rakouska mohou sami vkládat do databanky informace o svých aktivitách, pokud se registrují jako uživatelé. K dispozici jim slouží rubriky Kulturní kontakty, Kulturní burza a Kalendář. Záznamy prověřuje, překládá a zveřejňuje redakční tým.

K obsahu jednotlivých rubrik:
Novinky: Zde naleznete novinky z regionů Horní Rakousko a Jižní Čechy, které pravidelně zveřejňuje redakční tým.

Kulturní kontakty: V rubrice "Kulturní kontakty"; naleznete portréty umělců, uměleckých skupin, kulturních zařízení, organizátorů a iniciativ.

Kontaktní burza: Zde naleznete inzeráty jihočeských a hornorakouských kulturních zařízení, organizátorů a iniciativ i umělců a uměleckých skupin, kteří hledají partnery, místa apod. na druhé straně hranice, nebo nabízejí umělecká díla, představení, prostory, prezentace.

Kalendář: Zde naleznete kalendář s aktuálními kulturními akcemi v jižních Čechách a Horním Rakousku.

Praktické informace: Zde naleznete informace o příručkách pro přeshraniční projekty a také odkazy na stránky jiných organizací, informačních míst a portálů.

Kulturní servis: Zde naleznete kontaktní údaje a informace o přeshraničním kulturním servisu ACCC (Austrian Czech Cultural Cooperation), který je k dispozici jihočeským a hornorakouským umělcům, skupinám, kulturním organizacím, iniciativám a zařízením.

Nápověda: Zde naleznete detailní návod, když se chcete registrovat jako uživatel a vkládat sám příspěvky.

O nás: V této rubrice najdete informace o přeshraniční iniciativě ACCC - Austrian Czech Cultural Cooperation.


Tisková verze